top of page

About

From where

Wise Beaver?

The first international informatics event was held in Lithuania in 2004 and then quickly spread to other countries. 

Kunduz is the Turkish usage of the Lithuanian word "Bebras" which means "beaver". The idea of an international informatics event was developed by Prof. Dr. Introduced by Valentina Dagiene.

The reason why the beaver was chosen as the symbol of activity is that beavers work hard to achieve their goal in real life and are hardworking. The concept of “Sage”, which was added before the word beaver, was added by the study group in order to better express the characteristics of beavers.

neden bilge
etkinlik hakkında

Prof. Dr. Yasemin Gülbahar - EBA 
Videonun tamamını seyretmek için tıklayınız...

Etkinlik Hakkında

Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Etkinlik Ankara Üniversitesi bünyesinde gönüllü akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yetenekleri test eden çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmektedir.

Etkinlikteki, kısa sorulara Bilge Kunduz görevleri denmektedir. Bu görevler, enformatik (bilgisayar bilimi) konusunda hiçbir ön bilgisi olmayan kişiler tarafından yanıtlanabilir. Bu görevleri çözebilmek için öğrenciler bildiklerini gözden geçirmeli, hesaplama yapmalı, karar vermeli, neden-sonuç ilişkisi kurmalı, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanmalıdır.

Bilge Kunduz etkinliği, sadece genç öğrencilere değil, tüm insanlara ulaşmayı hedeflemektedir. Herkesin her türlü teknolojik cihaza sahip olduğu günümüzde, insanları enformatik konusunda bilinçlendirmek son derece önem teşkil etmektedir. Etkili teknoloji kullanımının yanı sıra bilimsel olarak insanların teknoloji deneyimlerini arttırmak bilişim konusunda çalışanların hedefi olmalıdır.

 

Bilge Kunduz Hakkında
(https://www.trtizle.com/sinif-ilkokul-tum/veli-kusagi-or-ilkokul/prof-dr-yasemin-gulbahar-guven-3561354)

Marka Tescili

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre Türk Patent ve Marka Kurumunda 337 No’lu bültende (https://bulten.turkpatent.gov.tr/bulten/bulletinList/openBulletinDetail?id=487) yayınlandığı üzere “2019/111192” başvuru numaralı “BILGE KUNDUZ” ibareli marka belgeye bağlanmıştır.

Tarihçe

Etkinliğin Tarihçesi

tarihce

İlk uluslararası enformatik etkinliği, 2004 yılında Litvanya’da düzenlenmiş ve daha sonra hızla diğer ülkelere yayılmıştır. 2012 yılında 500.000’den fazla öğrenci etkinliğe katılmıştır. Başlangıcından bu yana, birçok Avrupa ülkesi etkinliğe katılmış ve hala da katılmaya devam etmektedir.

Etkinliğe katılan üye ülkeler arasında Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Estonya, Almanya, Hollanda, Polonya, Avusturya, Letonya, Slovakya, İtalya, Finlandiya, İsviçre, Fransa, Macaristan, Slovenya, Japonya, Belçika, Kanada, Kıbrıs, İsrail, İspanya, Bulgaristan, İsveç, Tayvan ve Avustralya yer almaktadır. Etkinliğe katılmayı planlayan ülkeler arasında ise Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Malezya, Meksika, Singapur, Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için bebras.org sitesini ziyaret ediniz.

BilgeKunduz in Numbers

Country

Years of Experience

Student

Academic Board

Okul binası

Bebras events are meticulously produced by dozens of academics in member countries. 

In our country, our Academic Board, which helps to create and implement the activities, is as follows.

Ülke Koordinatörleri

Prof. Dr. Yasemin Gülbahar - Ankara Ünv.

Katkıverenler

Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu - Başkent Ünv. 

Academic Board

Dilek Doğan

Ankara Ünv.

Erinç Karataş

Ankara Ünv.

Mesut Sevindik

Ankara Ünv.

Mustafa Numanoğlu

Ankara Ünv.

Salih Demir

Ankara Ünv.

Ferhat Kadir Pala

Aksaray Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Hacer Türkoğlu

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

İbrahim Çetin

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

C. Murat Kandemir

Eskişehir Osmangazi Ünv.

Volkan Kukul

Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Selcan Kilis

Giresun Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Orçun Madran

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bahadır Yıldız

Hacettepe Ünv.

Erman Yükseltürk

Kırıkkale Ünv.

Müge Adnan

Muğla Üniversitesi Enformatik Bölümü

Soner Yıldırım

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Ezgi Güneş

TED Ankara Koleji

Utku Köse

Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu

Serhat Bahadır Kert

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Join Our Team

Would you like to contribute to BilgeKunduz activities?

bottom of page