top of page

Görevler Hakkında

2 Örnek Görev

BilgeKunduz görevleri ve 

özellikleri...

Su Desteği
Giyim Kuralları

BilgeKunduz Görevi:

Bilge Kunduz görevi geliştiren kişilerin amacı, öğrencileri motive eden, ilginç, enformatik ile ilgili ve teknoloji hakkında düşünmeyi gerektiren sorular üretmektir. Bilgisayar okuryazarlığı ve enformatik ile ilgili olası konular da görevlerde yer alabilmektedir.

İyi bir Bilge Kunduz:

  • Enformatik kavramını temsil etmeli,​

  • Kolay anlaşılmalı,

  • 3 dakika içinde çözülmeli,

  • Kısa, örneğin tek bir ekran sayfasına sığmalı,

  • Başka yazılım veya kâğıt ve kalem kullanmadan bilgisayarda çözülebilmeli ve

  • İlginç ve eğlenceli olmalıdır.

Örnek Görev

11-12 Yaş Grubu Örnek Görev: 

Su Desteği

Görev adı: Su desteği
Yaş: 11-12
Zorluk: Orta
Kategori: Yapısal 

Bilge kunduz, elma ağacını sulamak için bir boru hattı sistemi inşa etmiştir.

İfadeler, doğru veya yanlış olabilen dört değişkenden oluşmaktadır: A, B, C, D. Eğer bir anahtar açıksa değişken doğrudur, kapalı ise değişken yanlıştır. Buna göre, hangi durumda elma ağacına su ulaşır?

A) A = yanlış, B = doğru, C = yanlış, D = yanlış

B) A = doğru, B = doğru, C = yanlış, D = yanlış

C) A = doğru, B = yanlış, C = yanlış, D = doğru

D) A = yanlış, B = yanlış, C = yanlış, D = doğru

ornek_soru.png

 

Çözüm:

A: B açık ve A kapalı olduğundan doğru cevap A’dır ve su ağaca gelir.
B: A açık olduğu için, B’den gelen su A’dan doğrudan aşağıya iner.
C: B kapalı olduğu, sol taraftan gelen su bulunmamaktadır. C kapalı olduğu için, sağ taraf da engellenmiştir.
D: B kapalı olduğundan, sol taraftan gelen su bulunmamaktadır. C kapalı olduğu için, sağ taraf da engellenmiştir.

Bu soru enformatik konusu ile ilgilidir. Çünkü bilgisayar programlarında veri yapıları süreci, gerçek hayatı modellemektedir. Bu soruda da, anahtarlar açık ya da kapalı olarak değişkenleri temsil etmiştir. 

Görev adı: Bilge Kunduz Giyim Kuralları
Yaş: 11-12
Zorluk: Kolay
Kategori: Yapısal – Algoritmik

Bilge Kunduzlar karmaşık kural sistemini sevdikleri için yeni bir giyim kuralı geliştirdiler. Ancak, bazı bilge kunduzlar, bu kurala uygun olarak giyinmemektedir. Hangi bilge kunduzun yanlış olarak giyindiğini aşağıdaki grafikten yardım alarak bulmanız gerekmektedir.

Bu grafik yapısına ağaç denmektedir; bunun nedeni gerçek hayattaki ağaç yapısına benzemesidir. Bir kökü ve ona bağlı olarak çoğalan dalları bulunmaktadır. Görevi tamamlamak için ağaç yapısında hangi yöne gideceğinize karar vermeniz ve yukarıdan aşağıya doğru ilerlemeniz gerekmektedir.

Hangi bilge kunduz giyim kuralına uygun olarak giyinmemiştir?

Örnek Görev-2

gorev_2-2.png

 

Çözüm:

Doğru cevap B seçeneğidir. Buradaki bilge kunduz giyim kuralına uygun olarak giyinmemiştir. Mavi şapka yerine kırmızı şapka giymiştir.

Bu soru enformatik konusu ile ilgilidir. Bu soruda desen tanımada kullanılan, karar ağaç yapısı bulunmaktadır. Bir karar ağacı, bir kararın her olası sonucu dallanma yöntemi ile gösteren grafiktir.

bottom of page