top of page

Görevler nasıl puanlanır?

Puanlama Tablosu

Görevlerin Puanlanması

Etkinlikte puanlama nasıl yapılıyor?

  • Zorluk derecesi kolay olan görevler 6 puan, orta zorluk derecesindeki görevler 9 puan ve zor olan görevler ise 12 puan olarak hesaplanacaktır.

  • Bir etkinlikte alınabilecek en yüksek puan 135’tir.

  • Soruların zorluk derecesine göre puanlama yapılmaktadır.

Ekran Resmi 2023-07-18 19.16.39.png
bottom of page