top of page

       Yayınlar

Bilgi Grafiği

Raporlar

Akademik Yayınlar

  • Kalelioğlu, F, Doğan, D. & Gülbahar, Y. (2021). Snapshot of Computational Thinking in Turkey: A Critique of 2019 Bebras Challenge. Informatics in Education. https://doi.org/10.15388/infedu.2022.19

  • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Doğan, D. & Karataş, E.(2020).Bilge Kunduz: Enformatik ve bilgi-işlemsel düşünmeyi kavram temelli öğrenme için toplumsal bir yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(1), 241 – 272. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1032946 . (Araştırmalarında Bilge Kunduz sorularını kullananlar bu makalemize atıf vererek kullanabilir.)

  • Kalelioğlu, F., & Gülbahar, Y. (2016). Eğlenceli Bilgisayar Bilimi Etkinliği: Bilge Kunduz. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi. Ankara, Türkiye, 4-5 Kasım 2016.

  • Kalelioğlu, F.,Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y., Kukul, V. (2016). A Framework for Computational Thinking Based on a Systematic Research Review. Baltic J. Modern Computing, Vol. 4 (2016), No. 3, 583-596.

  • Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2015). A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. The 8th  International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives – ISSEP, University of Ljubljana, Slovenia, September 28 – October 1 2015.

  • Kalelioğlu, F., & Gülbahar, Y. (2015). Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir ve Nasıl Öğretilir?, 3th International Instructional Technology and Teacher Education Symposium. Trabzon,  Türkiye,  September 9 – 11, 2015.

  • Kalelioğlu, F., & Gülbahar, Y. (2015). Bilge Kunduz: Uluslararası Enformatik Yarışması Pilot Uygulama Sonuçları. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Afyonkarahisar, Turkey, May 20-22, 2015.

Beaver Geek.png
bottom of page