top of page

Kullanım Şartları


Bu site altında yer alan tüm içerikler aksi belirtilmedikçe Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Soruların herhangi bir araştırma kapsamında kullanılması durumunda lütfen “Bilge Kunduz Etkinliği”  Türkiye koordinatörleri Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR ve Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu ile bilgekunduz@gmail.com adresinden iletişime geçerek soruları kullanma talebinizi bildiriniz.

Talebinizi ilettikten ve olumlu yanıt aldıktan sonra aşağıdaki makaleye atıfta bulunarak soruları kullanabilirsiniz:

Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., Doğan, D. & Karataş, E.(2020).Bilge Kunduz: Enformatik ve bilgi-işlemsel düşünmeyi kavram temelli öğrenme için toplumsal bir yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(1), 241 – 272.

 

Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1032946 .

Beaver Business Logo 1.png
bottom of page