top of page

Hakkında

Neden

Bilge Kunduz?

İlk uluslararası enformatik etkinliği, 2004 yılında Litvanya’da düzenlenmiş ve daha sonra hızla diğer ülkelere yayılmıştır. 

Kunduz, kökeni Litvanya dilinde “Bebras” olan ve “kunduz” manasına gelen kelimenin Türkçe kullanımıdır. Uluslararası enformatik etkinlik fikri, öğrencilere enformatiği öğretme konusunda yapılan bir tartışma üzerine 2003 yılında Vilnius Üniversitesi’nden Prof. Dr. Valentina Dagiene tarafından ortaya atılmıştır.

Kunduz’un etkinlik sembolü olarak seçilmesinin nedeni, kunduzların gerçek hayatta hedefine ulaşmak için yoğun çaba göstermeleri ve çalışkan olmalarıdır. Kunduz kelimesinin önüne eklenen “Bilge” kavramı kunduzların özelliklerini daha iyi ifade etmek amacıyla çalışma grubu tarafından eklenmiştir.

neden bilge
etkinlik hakkında

Prof. Dr. Yasemin Gülbahar - EBA 
Videonun tamamını seyretmek için tıklayınız...

Etkinlik Hakkında

Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Etkinlik Ankara Üniversitesi bünyesinde gönüllü akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yetenekleri test eden çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmektedir.

Etkinlikteki, kısa sorulara Bilge Kunduz görevleri denmektedir. Bu görevler, enformatik (bilgisayar bilimi) konusunda hiçbir ön bilgisi olmayan kişiler tarafından yanıtlanabilir. Bu görevleri çözebilmek için öğrenciler bildiklerini gözden geçirmeli, hesaplama yapmalı, karar vermeli, neden-sonuç ilişkisi kurmalı, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanmalıdır.

Bilge Kunduz etkinliği, sadece genç öğrencilere değil, tüm insanlara ulaşmayı hedeflemektedir. Herkesin her türlü teknolojik cihaza sahip olduğu günümüzde, insanları enformatik konusunda bilinçlendirmek son derece önem teşkil etmektedir. Etkili teknoloji kullanımının yanı sıra bilimsel olarak insanların teknoloji deneyimlerini arttırmak bilişim konusunda çalışanların hedefi olmalıdır.

 

Bilge Kunduz Hakkında
(https://www.trtizle.com/sinif-ilkokul-tum/veli-kusagi-or-ilkokul/prof-dr-yasemin-gulbahar-guven-3561354)

Marka Tescili

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre Türk Patent ve Marka Kurumunda 337 No’lu bültende (https://bulten.turkpatent.gov.tr/bulten/bulletinList/openBulletinDetail?id=487) yayınlandığı üzere “2019/111192” başvuru numaralı “BILGE KUNDUZ” ibareli marka belgeye bağlanmıştır.

Tarihçe

Etkinliğin Tarihçesi

tarihce

İlk uluslararası enformatik etkinliği, 2004 yılında Litvanya’da düzenlenmiş ve daha sonra hızla diğer ülkelere yayılmıştır. 2012 yılında 500.000’den fazla öğrenci etkinliğe katılmıştır. Başlangıcından bu yana, birçok Avrupa ülkesi etkinliğe katılmış ve hala da katılmaya devam etmektedir.

Etkinliğe katılan üye ülkeler arasında Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Estonya, Almanya, Hollanda, Polonya, Avusturya, Letonya, Slovakya, İtalya, Finlandiya, İsviçre, Fransa, Macaristan, Slovenya, Japonya, Belçika, Kanada, Kıbrıs, İsrail, İspanya, Bulgaristan, İsveç, Tayvan ve Avustralya yer almaktadır. Etkinliğe katılmayı planlayan ülkeler arasında ise Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Malezya, Meksika, Singapur, Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için bebras.org sitesini ziyaret ediniz.

Rakamlarla BilgeKunduz

Ülke

Yıllık Deneyim

Öğrenci

Akademik Kurul

Okul binası

Bebras etkinlikleri üye ülkelerdeki onlarca akademisyen tarafından özenle üretilmektedir. 

Ülkemizde ise etkinliklerin oluşturulupu uygulanmasına yardım eden Akademik Kurulumuz aşağıdaki gibidir.

Ülke Koordinatörleri

Prof. Dr. Yasemin Gülbahar - Ankara Ünv.

Katkıverenler

Prof. Dr. Filiz Kalelioğlu - Başkent Ünv. 

Akademik Kurul

Dilek Doğan

Ankara Ünv.

Erinç Karataş

Ankara Ünv.

Mesut Sevindik

Ankara Ünv.

Mustafa Numanoğlu

Ankara Ünv.

Salih Demir

Ankara Ünv.

Ferhat Kadir Pala

Aksaray Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Hacer Türkoğlu

Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

İbrahim Çetin

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

C. Murat Kandemir

Eskişehir Osmangazi Ünv.

Volkan Kukul

Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Selcan Kilis

Giresun Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Orçun Madran

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bahadır Yıldız

Hacettepe Ünv.

Erman Yükseltürk

Kırıkkale Ünv.

Müge Adnan

Muğla Üniversitesi Enformatik Bölümü

Soner Yıldırım

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Ezgi Güneş

TED Ankara Koleji

Utku Köse

Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu

Serhat Bahadır Kert

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Ekibimize Katılın

BilgeKunduz etkinliklerine katkı koymak ister misiniz?

bottom of page